Categories
اقتصادی سیاسی

لابی گسترده در دولت برای مخفی ماندن اطلاعات اقتصادی

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با تبیین لزوم شفاف سازی درگاه‌های اطلاعات اقتصادی گفت: هیچ سیاستی در اقتصاد موفق نخواهد شد، الا اینکه شرایط برای سیاستگذار شفاف و روشن باشد. وی بزرگترین مانع سیاستگذاری درست اقتصادی دولتها را عدم آگاهی از شرایط دانست.به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود که جمع آوری آمار از چنین مراکزی به نوعی غیرممکن است؛ و آمار نمی دهند؛ گفت: نمی توانند که آمار ندهند؛ وزیر اقتصاد به لحاظ قانونی اینقدر جایگاهش محکم هست که بخواهد این آمار را بگیرد؛ در واقع اگر بخواهد، می تواند.

ما قبل از اینکه به سیستم دست بزنیم، باید مسأله شفافیت حل بشود؛ سکانداران اقتصادی ما باید حقیقتاً سکاندار بشوند؛ به این معنا که سکان اقتصاد را در اختیارشان بگیرند تا بتوانند این کشتی را هدایت کنند؛ وگرنه اگر با همین شرایط پیش برود این کشتی در برابر این امواج غرق خواهد شد. برای مثال یکی از جاهایی که باید اصلاح شود، و پیش زمینه اصلاح در کل اقتصاد است، سیستم بانکی است. اما لازمه این اصلاح، شفاف سازی است. بدون شفاف سازی شما مسأله و ابعاد و زوایای آن را نمی شناسید؛ که بخواهید حلش کنید. بانک جامع اطلاعات اقتصادی به سرعت قابل دستیابی است ولی برخی لابی می کنند. وی گفت:البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که اجرای این موضوع بسیار دشوار است؛ از این جهت که منافع افراد به شدت در خطر قرار می گیرد؛ و آنها هم لابی می کنند و جلوی کار را می گیرند؛ یک عده ای که مالیات نمی دهند، از ابزارهای مختلف استفاده می کنند؛ نفوذ می کنند؛ و همه چیز را خراب می کنند؛ این موضوع مختص الآن هم نیست؛ این بلا در زمان سرپرستی وزارتخانه سر من هم آمده و در این زمینه تجربه دارم. اما بعد از این هماهنگ سازی اطلاعاتی و آماری، یک همت جهادی هم می خواهد؛ وگرنه اتفاق نخواهد افتاد.