Categories
جهان سیاسی

اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی جهان در پی حوادث پاریس + نقشه

تصاویر منتشر شده از رادارها حاکی از کاهش پروازهای هوایی بر فراز آسمان آفریقا، اروپا و آمریکاست.

یک رسانه خارجی در پی تیراندازی و انجام عملیات عناصر مسلح در ۷ نقطه از فرانسه با ارائه نقشه هایی دقیق از ترافیک هوایی، کاهش مسافرت های هوایی در سراسر جهان را به تصویر کشید.

 HHHH2
تصاویر ترافیک هوایی مربوط به روز گذشته

HHH1
تصاویر مربوط به ترافیک هوایی امروز