Categories
پزشکی و سلامت ویژه پزشکی و سلامت

خطرات چاقی قبل از بارداری برای نوزاد

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوزادان مادرانی که قبل از بارداری چاق بودند، با افزایش خطر مرگ مواجه هستند.
به گزارش ویرلن از پایگاه اینترنتی هلث، محققان دانشگاه بوستون در این مطالعه داده های بیش از شش میلیون نوزاد را بررسی کردند. این نوزادان در فاصله زمانی میان سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در ۳۸ ایالت به دنیا آمده بودند.
بررسی ها نشان داد، خطر مرگ ناشی از دلایل مرتبط به تولد پیش از موعد در کودکانی که از مادران چاق متولد شده بودند، دو برابر بیشتر از کودکانی بود که از مادران با وزن معمولی به دنیا آمده بودند.
برپایه نتایج این مطالعه، خطر مرگ ناشی از نقص های تولد و مرگ ناگهانی نوزاد در کودکانی که از مادران چاق متولد شده بودند، بیشتر بود و دیگر این که هر چه مادر چاق تر باشد خطر مرگ نوزاد بیشتر می شود.
به گفته محققان، این مطالعه بر لزوم پرداختن به مساله چاقی قبل از بارداری و انجام مطالعات بیشتر در زمینه عوامل افزایش خطر مرگ در نوزدان متولد شده از مادران چاق، تاکید می کند.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که پزشکان و ماماها لازم است در بخشی از مراقبت های دوران بارداری و دورانی که زنان به باردار شدن فکر می کنند، در مورد وزن مشاوره به آنان بدهند.
با این حال و گرچه پژوهشگران متوجه شدند که چاقی قبل از بارداری عواقب وخیمی برای کودکان دارد، اما تاکید دارند که این مطالعه برای اثبات یک رابطه علت و معلولی طراحی نشده است.
یافته های این مطالعه در مجله Obstetrics and Gynecology منتشر شده است.