Categories
اخبار تکنولوژی اختراع برترینها علمی و فناوری

تخت خواب ضد زلزله

ریزش آوار به ویژه در زلزله‌هایی که در نیمه‌های شب و خواب بودن افراد رخ می‌دهد یکی از عوامل مهم تلفات در موقع زمین لرزه است. اکنون گروهی از محققان تحتخوابی ویژه برای مناطق زلزله خیز طراحی کرده‌اند.

تختخواب ضدزلزله

 
این تختخواب با سنسورهای تشخیص زلزله‌ای که دارد در موقع وقوع زمین لرزه فرد را به داخل یک جعبه بسیار مستحکم می‌برد. این جعبه طوری طراحی شده که در مقابل ریزش آوار بسیار سنگین مقاوم است و در داخل آن هم محفظه‌هایی برای مواد اولیه لازم و همچنین راهی برای تهویه هوا در نظر گرفته شده است.

 

تختخواب ضدزلزله
در داخل این محفظه چندین بسته مواد غذایی،لوازم امداد و نجات و همچنین آب آشامیدنی در نظر گرفته شده است. ونگ ونکسی،مخترع چینی در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار طرح این تختخواب را ثبت کرد اما از زمان تاکنون مشغول بهبود آن با همکاران خود است. برای این تختخواب همچنین مکانیزمی برای خروج پس از پایان زلزله در نظر گرفته شده است.