افسردگی شغلی چیست ؟ تنها راه رهایی از آن

یکی از شایع ترین انواع افسردگی به دلیل نارضایتی و خشم فرو خورده در محیط کار است. به گزارش ویرلن ؛ گاهی بر اثر خشم فرو خورده در افراد، افسردگی ایجاد شده که معمولا این شرایط در محل کار و در اثر چیزی که شخص از آن عصبانی شده ولی نتوانسته درباره‌اش حرف بزند، صورت… ادامه خواندن افسردگی شغلی چیست ؟ تنها راه رهایی از آن