Categories
پزشکی و سلامت پزشکی و سلامت ویژه پزشکی و سلامت

افسردگی فصلی و درمان های اولیه و ساده

چه کسانی بیش‌تر دچار افسردگی فصلی می‌شوند؟ به گزارش ویرلن از وب سایت پزشکی و سلامت دکتر سوشا :این نوع افسردگی، یک نوع خاص افسردگی است که هر سال در یک فصل خاص اتفاق می افتد. اگر فکر می‌کنید حداقل در دو زمستان یا پاییز اخیر، احساس افسردگی داشته‌اید و در بهار و تابستان احساس بهتری […]