Categories
VIRLAN اقتصادی

افزایش قیمت بنزین به ١٢٠٠ تومان ؟!!

بنزین ١٢٠٠ تومانی صحت ندارد مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفت: ادعای افزایش قیمت بنزین به ١٢٠٠ تومان درصورت استفاده نکردن از کارت سوخت شخصی صحت ندارد و چنین پیشنهادی توسط وزارت نفت مطرح و بررسی نشده است. عباس کاظمی اظهار کرد: برخی پیشنهادها درباره چگونگی حفظ کارت سوخت در وازرت […]