Categories
پزشکی و سلامت پزشکی و سلامت ویژه پزشکی و سلامت

دست سوم جراحان طراحی شد

 محققان موسسه فرانهوفر آلمان برای سهولت کار جراحان یک دست فلزی طراحی کرده‌اند که به آنها اجازه می دهد تا به طور مستقیم همه چیز را در اتاق جراحی کنترل کنند. جراحی کاری با استرس بسیار بالا است و برای مسائلی مانند تنظیم گیره‌ها و نگهداری ابزار به شدت وابسته به دستیاران جراحی است. در […]