Categories
اخبار داغ پزشکی و سلامت ویژه پزشکی و سلامت

دردهای نشان دهنده آپاندیسیت

آپاندیس چیست؟ به زائده ای که در سمت راست و قسمت پایینی شکم وجود دارد آپاندیس می گویند که عضوی تو خالی است و به روده بزرگ ختم می شود. این عضو طبق گفته برخی پزشکان در گذشته گفته می شد، عضوی است که فایده ای برای بدن ندارد و عضوی غیر کار آمد است. […]