Categories
اخبار داغ سیاسی

رویارویی دو آقازاده در مجلس !

وجه اشتراک زیادی با هم دارند. نخستین وجه اشتراکشان نامشان است. نام هردوشان علی است. هردو بخشی از شهرتشان را از پدران خود دارند. هردو در کار فرهنگند. یکی وزیر فرهنگ است و دیگری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. مطهری نماینده مردم تهران از جنتی سوال دارد. جنس سوالات علی مطهری را با فهمیدن مواضعش می‌توان […]