Categories
پزشکی و سلامت پزشکی و سلامت ویژه پزشکی و سلامت

کشف جدید درباره قدرت تکلم در مغز

محققین آمریکایی برای اولین بار موفق به طراحی «اطلس معنایی» از مغز شدند تا روزنه امید برای درمان کسانی که قدرت تکلم را از دست داده اند، تقویت کند.

به گزارش ویرلن، بدون شک مغز انسان بعنوان پیچیده ترین و اسرار آمیزترین خلقت هستی محسوب می شود و با پی بردن به ویژگی های یک لایه از مغز می توان با صدها سوال جدید دیگر روبرو شد.

در همین حال محققین دانشگاه «برکلی» کالیفرنیا آمریکا با بررسی بر روی مغز هفت انگلیسی زبان در زمانی که به برنامه های رادیویی گوش می دادند توانستند برای اولین بار نقشه ای از مغز آنها طراحی کنند که نشان می دهد به هنگام گوش دادن به یک فایل صوتی کدام قسمت از مغز به کلمات متفاوت در موقعیت های گوناگون واکنش نشان می دهد.

محققین متوجه شدند که کلمات با توجه به ارتباط معنایی که با هم دارند به دسته های مختلفی در قسمت های مشخصی از مغز در می آیند و نکته قابل توجه این است که توانستند این مکان ها را در مغز شناسایی کنند.

با انجام آزمایشات متعدد متوجه شدند که در شقیقه سمت راست در فضایی به عرض کمتر از یک هزارم میلیمتر، کلماتی مانند همسر، باردار و مادر پردازش می شوند و در قسمتی نزدیک به همان شقیقه سمت راست، کلمات دیگری با بار معنایی اجتماعی از قبیل مالک، خانه، واژگان مرتبط با اسم مکان و افراد مورد پردازش قرار می گیرد.

در حقیقت محققان با توسعه این روش می توانند به درمان افرادی کمک کنند که قدرت تکلم خود را از دست داده اند. نتیجه این تحقیق در نشریه Nature چاپ شده است.