دسته‌ها
اخبار تکنولوژی اختراع

تولید برق از قطرات باران !

محققان در چین نسل جدیدی از صفحات خورشیدی را ساخته اند که هم از خورشید و هم از قطرات باران برق تولید می کند.

به گزارش ویرلن، از زمانی که فناوری صفحات خورشیدی به بشر امروزی معرفی شد محققان همواره در تلاش بوده اند تا عملکرد آنها را افزایش دهند و در این میان استفاده از سیلیکن یکی از مهمترین فاکتورها بوده است.

اکنون گروهی از محققان در چین وارد عمل شده و نشان داده اند که گرافن قابلیتهای خیره کننده ای در بهبود عملکرد صفحات خورشیدی دارد.

آنها از ویژگیهای گرافن نهایت بهره را برده اند تا نشان دهند که می توان صفحات خورشیدی جدیدی ساخت که حتی در حین بارش باران و البته با استفاده از قطرات آب برق تولید کرد.

در میان تمامی ویژگیهای گرافن، رسانایی یکی از مهمترین آنهاست که اجازه می دهد الکترونها به طور آزادانه در سطح جریان داشته باشند.

زمانی که این ماده در محیط مایع قرار می گیرد شرایطی به وجود می آید که در آن گرافن قابلیت به هم پیوند دادن یک جفت یونهای باردار مثبت به یک جفت الکترونهای باردار منفی را در قالب واکنش اسیدی موسوم به Lewis پیدا می کند.

این ویژگی منحصربفرد یونها و رنگدانه های ارگانیکی را از حلالها خارج می کند. همین ویژگی جالب توجه برای محققان چینی کافی بود تا سلولهای خورشیدی را با استفاده از گرافن تولید کنند که نه تنها از خورشید بلکه از قطرات باران نیز برق تولید کند.

از آنجاکه قطرات آب باران برخلاف آب خالص دارای نمکهای مختلفی است که به یونهای باردار مثبت و منفی تجزیه می شود، شرایط لازم برای استفاده از قطرات باران در فرآیند تولید برق ای صفحات خورشیدی جدید فراهم می شود.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle