شما در معرض بیماری های قلبی هستید یا نه ؟

شما در معرض بیماری های قلبی هستید یا نه ؟

میزان استاندارد فشار خون و کلسترول چقدر باید باشد؟ شاخص های مهم برای تعیین این که شما در معرض بیماری های قلبی هستید یا نه عبارتند از میزان فشار خون و میزان کلسترول خون. به گزارش ویرلن، در صورتی که میزان فشار خون یا کلسترول خون در حد خطرناک یا نزدیک به آن باشد، لازم است اقداماتی برای حفظ سلامت قلب تان انجام دهید. اما این میزان خطرناک اعداد تقریبا مشخصی دارد. توصیه های انجمن…

ادامه خبر