بهترین روش درمان وسواس

بهترین روش درمان وسواس

وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند. اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب و غیر عادی است، لیکن قادر به دور کردن آنها نیست. وسواس تا اندازه ای در همه افراد وجود دارد و بصورت شک و تردید، عدم قدرت در تمرکز فکری، فراموشی و گاهی هم کم خوابی دیده می شود . به گزارش ویرلن ؛ وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر می باشد…

ادامه خبر