جاذبه گردشگری تاشکند

جاذبه گردشگری تاشکند

مردم تاشکند : زبان مردم تاشکند، ازبکی و فارسی بخاری است. به گزارش ویرلن: بیشتر مردم تاشکند مسلمان و سنی مذهب و پیرو فقه حنفی هستند. محل استقرار مرکز روحانی آسیای میانه در تاشکند است. موقعیت جغرافیایی تاشکند : این شهر در کشور ازبکستان و در ۴۰ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی و ۶۹ درجه و ۱۳ دقیقه طول خاوری واقع شده است. چاچ باستان در گستره چیرچیک و در میان دو شاخه از…

ادامه مطلب