با کودک سرکش خود چه‌طور برخورد کنیم؟

با کودک سرکش خود چه‌طور برخورد کنیم؟

سرکشی در کودکان تاحدی طبیعی است به گزارش ویرلن از وب سایت پزشکی و سلامت دکتر سوشا : همیشه به وفور دیده ایم که در همه زمان‌ها ،بسیاری از کودکان در برابر خواسته‌های والدین خود ایستادگی می‌کنند.این تمرد درواقع بخشی از رشد و بزرگ شدن طبیعی آنان است که در برگیرنده آزمودن بایدها و نبایدهای والدین و انتظاراتشان می‌شود.بنابراین می‌توان این‌گونه گفت که این سرکشی به‌نوعی باعث شناخت توانایی‌های خود و همچنین حد ومرزهای خانواده…

ادامه خبر