طوطی، هواپیمای بدون سرنشین

Parrot’s new Bebop 2 drone promises twice the battery life

 

هواچیمای بدون سرنشین

با مجله اینترنتی ویرلن همراه باشد

Leave a Comment